Czas decyzji w Polskim Związku Kolarskim odłożony

logo pzkol

Polski Związek Kolarski poinformował o przełożeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbyć się miało 8 grudnia.

W związku z przedłużającym się badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Nadzwyczajne Sprawozdawczo – Wyborczo Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego nie odbędzie się w wyznaczonym terminie. O nowym terminie poinformujemy po zakończeniu badania.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację

 – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Związku.

Finanse Związku znajdują się w opłakanym stanie – PZKol nie ma sponsorów, jego konta zajął komornik, a całkowity dług organizacji przekroczył już 12 milionów złotych. Finansowanie zapewnia tylko Ministerstwo Sportu i Turystyki, które środki do końca roku przesyłać będzie na konto Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Zawodnicy i zawodniczki z kadr narodowych fundusze otrzymują bezpośrednio – w ramach stypendiów lub programu Team 100.

Janusz Pożak: "wszystko rozbija się o brak finansów"

Delegaci regionalnych związków kolarskich co roku zbierają się na sprawozdawczym walnym zgromadzeniu, co cztery lata wybierając za to władze Związku. W razie zmniejszenia się liczby członków zarządu, zwołane zostaje nadzwyczajne walne zgromadzenie. W tym roku pustkami świeci nie tylko kasa i zarząd, ale chęci do dalszego piastowania funkcji prezesa nie przejawia Janusz Pożak. Cała sytuacja wieści nowe wybory, ale te póki co muszą poczekać.

Według statutu Związku:

Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub dokooptować członka, wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6.

Termin zaistnienie tych okoliczności to 4 lub 5 października, gdy rezygnacje złożyli Katarzyna Biełowieżec-Dzięcioł i Robert Radosz, natomiast zarząd Związku decyzję o zwołaniu zgromadzenia podjął 24 października. To oznaczałoby, że zjazd odbyć się powinien do 4 lub 5 stycznia 2019 roku, lub, licząc od wydania decyzji, do 24 stycznia. Punkt 6 tego samego artykułu mówi jednak, że:

Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

W przypadku zastosowaia tego przepisu termin także nie jest jasny, gdyż statut stanowi, iż zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się "corocznie". Tradycyjnie delegaci zbierali się w grudniu (przed rokiem, na zebraniu nadzwyczajnym, 22 grudnia), natomiast w tym roku PZKol nie podał żadnych informacji dotyczących trybu zwołania zgromadzenia.

PZKol musi zwrócić ponad milion złotych dotacji

Jeśli znalazłeś w artykule błąd lub literówkę prosimy, daj nam o tym znać zaznaczając błędny fragment tekstu i używając skrótu klawiszy Ctrl+Enter.

Zgłoszenie błędu w treści

Następujący tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: