Raport: badania antydopingowe w kolarstwie w roku 2013

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) opublikowała raport z danymi z testów antydopingowych, przeprowadzonych we wszystkich dyscyplinach sportu w roku 2013.

W gronie badanych sportów znajduje się oczywiście kolarstwo. Kolarzy testowano w 2013 roku ponad 22 tysiące razy. Więcej badań przeprowadzono tylko w lekkiej atletyce (ponad 24 tysiące) i... piłce nożnej (28 tysięcy).

Łącznie w kolarstwie przeprowadzono 22 252 testy. Wynik ten obejmuje wszystkie dyscypliny, a więc nie tylko kolarstwo szosowe, ale także górskie, torowe, BMX, przełaje, trial, a nawet kolarstwo artystyczne. Pozytywne wyniki, fachowo ujmując - niekorzystny wynik badania analitycznego - notowano 278 razy.

Wynik niekorzystny w praktyce oznacza pozytywny test, jednak nie  jest to jednoznaczne ze złamaniem przepisów antydopingowych. Na liczbę tę składają się np. przypadki Wyłączenia dla Celów Terapeutycznych (TUE).

Dla porównania, w 2012 roku kolarzy testowano 20 624 razy, a testy pozytywne zanotowano 270 razy.

9339 testów przeprowadziła Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI), jednak wśród nich zaledwie 367 to testy krwi. Na szczeblu krajowym najwięcej antydopingowych testów wykonały organy antydopingowe w USA (1218), Francji (1106), Chin (838) i Rosji (809).

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, prowadząca badania antydopingowe w Polsce, przeprowadziła w 2013 roku 241 testów na kolarzach. Przeważającą większość stanowiły testy moczu, przeprowadzane podczas zawodów (223). Testy krwi były tylko 4, wszystkie podczas wyścigów. W 2012 roku Komisja badała 203 razy.

Na tle całości

W sumie w sportach olimpijskich w 2013 roku przebadano 176 502 próbek, notując 5 962 anormalnych rezultatów. To o 20% więcej niż w roku 2012, gdy władze antydopingowe wątpliwości miały 4 723 razy.

Najwięcej pozytywnych testów zanotowano w podnoszeniu ciężarów (3,2%), jeździe konnej i wrestlingu (2,3%). Dalej znajdują się judo (1,5%), boks (1,4%). W kolarstwie wynik ten wynosi 1,2%, choć kolarze znajdują się w czołówce, jeśli chodzi o jakość i częstotliwość testowania.

wada 2013IC - in competition [w trakcie zawodów]
OOC - out of competition [poza zawodami]
ATF - Atypical Finding [nietypowy wynik]
AAF - Adverse Analytical Finding [niekorzystny wynik badania analitycznego, pozytywny test]

Zgłoszenie błędu w treści

Następujący tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: