Konkurs z nagrodami!

Mamy wielką przyjemność zaprosić do konkursu, w którym nagrodami są egzemplarze książki „Eddy Merckx Kanibal” Daniela Friebe, ufundowane przez wydawnictwo Veni Vidi Vici.

Merckx konkurs

Poniżej znajdziecie przewodnik po naszym konkursie.

Zadania konkursowe

Aby wziąć udział w zabawie należy zmierzyć się z dwoma zadaniami konkursowymi.

Pierwsze z nich polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 5 pytań konkursowych. Pytania pojawią się sukcesywnie na stronach wortalu w okresie od 22 do 30 listopada 2013 roku.

Drugie zadanie kryje się w udzieleniu odpowiedź na pytanie „Dlaczego Merckx wielkim kolarzem był?”. Pytanie czerpie z najlepszych tradycji gombrowiczowskich, dlatego nie zależy nam na zwykłych, pełnych statystyk peanach na cześć Eddy’ego, a na inteligentnych, dowcipnych i zabawnych próbach zmierzenia się z tym zagadnieniem.

Dopuszczamy wszystkie formy literackie, jeśli nie będą dłuższe niż 1000 znaków. Oprócz odpowiedzi mistrzów pióra, czekamy również na grafiki, obrazki, filmy i nagrania audio (o ile nie będą dłuższe niż 5 minut). Wykażcie się inwencją!

Oczywiście, zależy nam na samodzielnej pracy – wykrycie plagiatu będzie równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z konkursu.

Wszystkie informacje związane z konkursem, w tym i pytania, będą dostępne na stronie głównej oraz tutaj.

Punktacja

Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe przysługuje 1 punkt.

Praca o Merckxie podlega ocenie od 1 do 5 punktów. Oceniana zostanie kreatywność, jakość, znajomość tematu oraz twórcza samodzielność.

Punkty z obu zadań zostaną zsumowane i na tej podstawie powstanie lista zwycięzców. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej osób niż przewidziano nagród, zwycięzcy zostaną wybrani poprzez losowanie spośród tych uczestników.

Nagrody

Nagrodami w naszym konkursie są 4 egzemplarze książki Eddy Merckx Kanibal” Daniela Friebe ufundowane przez wydawnictwo Veni Vidi Vici. Po 1 egzemplarzu wyślemy do 3 osób, które uzyskają najwięcej punktów za oba zadania konkursowe.

Czwarty egzemplarz rozlosujemy wśród osób, które przesłały do nas oba zadania konkursowe, a jednocześnie są użytkownikami naszego forum, zarejestrowanymi przed 1 listopada br. oraz 8 grudnia będą mieć na swoim koncie przynajmniej 125 postów. Chcielibyśmy w ten sposób docenić naszych aktywnych forumowiczów!

Jak i kiedy przesyłać odpowiedzi na zadania konkursowe

Odpowiedzi na zadania konkursowe prosimy przesyłać na adres kzimoch@rowery.org od 1 do 8 grudnia 2013 roku.

W temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs”, a w przypadku użytkowników forum, o których mowa powyżej, również nick z forum, np. Konkurs KubaWinter.

Odpowiedzi prosimy przesyłać zbiorczo dopiero po ukazaniu się ostatniego pytania (30.XI). W celu ułatwienia pracy prosimy, aby w treści wiadomości odpowiedzi ułożone były w ponumerowaną listę, np.:

odp. 1 - Tour de France
odp. 2 - Bruksela
odp. 3 - ...
odp. 4 - ...
odp. 5 - ...

Odpowiedź na pytanie "dlaczego Merckx wielkim kolarzem był", powinna znajdować się pod powyższą listą lub, jeśli jest grafiką, w załączniku. Ewentualne nagrania prosimy umieszczać na odpowiednich serwisach (YouTube, SoundCloud itp.).

Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń. Ułatwi to nam szybkie rozwiązania konkursu i przyznanie nagród. Wiadomości bez odpowiedniego tytułu, lub przesłane zbyt wcześnie, mogą nie zostać uwzględnione!

Kto może być uczestnikiem konkursu?

Uczestnikiem konkursu może być każdy czytelnik wortalu rowery.org. Zaznaczamy, że jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz!

Ważne daty

22 listopada – rozpoczęcie konkursu
30 listopada – publikacja ostatniego pytania konkursowego
1 – 8 grudnia – czas na nadsyłanie odpowiedzi na oba zadania konkursowe
14 grudnia – ogłoszenie listy zwycięzców

Wysyłka nagród

Nagrody zostaną wysłane możliwie najszybciej po rozstrzygnięciu konkursu i otrzymaniu od zwycięzców ich adresów. Na terenie Polski koszt wysyłki pokrywa rowery.org. W przypadku braku kontaktu przez 5 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przyznana zostanie kolejnej osobie w klasyfikacji końcowej.

Zapraszamy do zabawy i życzymy powodzenia!

Zgłoszenie błędu w treści

Następujący tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: