Daniel - odzież kolarska

Walne zgromadzenie PZKol bez decyzji

logo Polskiego Związku Kolarskiego

Wtorkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZKol nie przyniosło żadnych zmian w strukturze krajowych władz kolarskich.

Już samo zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego zdawało się przerastać możliwości obecnych władz. Termin zgromadzenia kilkukrotnie przesuwano w czasie, by ostatecznie wyznaczyć go na 23 kwietnia br.

W zaplanowanym porządku obrad delegaci dokonać mieli uzupełniającego wyboru członków zarządu Polskiego Związku Kolarskiego, czego od dłuższego czasu wymaga statut PZKol. Aż 5 spośród 9 członków zarządu wybranych podczas walnego zgromadzenia, zwołanego 22 grudnia 2018 roku, zrezygnowało z pełnionej funkcji, a zgodnie ze statutem liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Sam zarząd liczyć powinien zaś od 6 do 9 członków.

Już na początku wtorkowego zjazdu rezygnacje z funkcji prezesa i wiceprezesa PZKol złożyli Janusz Pożak i Arkadiusz Jałowski, co oznaczało, że delegaci dokonać będą musieli wyboru wszystkich 9 członków zarządu. Jednakże wobec braku ich porozumienia ostatecznie jedyną podjętą decyzją była ta, że wybory odbędą się za miesiąc, 27 maja.

Czas decyzji w Polskim Związku Kolarskim odłożony

Jeśli znalazłeś w artykule błąd lub literówkę prosimy, daj nam o tym znać zaznaczając błędny fragment tekstu i używając skrótu klawiszy Ctrl+Enter.

Zgłoszenie błędu w treści

Następujący tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: