Sąd przedłużył tymczasowy areszt dla Andrzeja P.

dwa koła

Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu okresu tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja P., byłego trenera i dyrektora Polskiego Związku Kolarskiego (PZKol).

Komunikat wystosowany przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie w piątek, 25 stycznia, potwierdza, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Środmieścia przychylił się do jej wniosku o przedłużenie zastosowanego wobec Andrzeja P. środka zapobiegawczego o kolejne trzy miesiące. Oznacza to, że były trener w areszcie przebywał będzie przynajmniej do 27 kwietnia 2019 roku.

Andrzej P., niegdyś trener kadry żeńskiej kolarstwa górskiego i dyrektor sportowy PZKol-u, został zatrzymany 29 października 2018 roku a dzień później, na wniosek prokuratury, tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Prokuratura postawiła mu zarzuty przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Wtedy wniosek o tymczasowe aresztowanie motywowany był "uzasadnioną obawą o nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań (realne niebezpieczeństwo matactwa ze strony podejrzanego) albo innego, bezprawnego sposobu utrudniania toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego".

Po upływie blisko trzech miesięcy, 21 stycznia 2019 roku, prokuratora umotywowała swój wniosek o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania podobnie. Złożony w sądzie dokument podnosił, iż zastosowanie środka zapobiegawczego, jakim jest areszt tymczasowy, zapewnić ma poprawny tok prowadzonego wciąż śledztwa. Komunikat podkreśla, że "śledztwo wymaga kontynuowania dla wyjaśnienia wszelkich ujawnionych dotychczas okoliczności faktycznych".

Sąd przychylił się do argumentacji Prokuratury, zgodnie z którą, w sprawie zachodzi uzasadniona obawa, iż podejrzany przebywając na wolności mógłby próbować bezprawnie utrudniać toczące się przeciwko niemu postępowanie karne, wskazując w tym zakresie na uzasadnioną obawę matactwa

 podała w komunikacie Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik Prokuratury Rejonowej.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie toczy się w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim, a także w sprawie popełnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Andrzej P. ma status podejrzanego, a wśród postawionych mu już zarzutów jest m.in. przestępstwo zgwałcenia, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12.

Sąd podzielił stanowisko Prokuratury, że w realiach rozpoznawanej sprawy, nie ustały przesłanki, które zadecydowały o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, a zgromadzone dotychczas dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Andrzeja P. zarzucanych mu czynów zabronionych w rozumieniu przepisu art.249§1 Kodeksu postępowania karnego.

Były dyrektor sportowy PZKol zatrzymany przez prokuraturę

Jeśli znalazłeś w artykule błąd lub literówkę prosimy, daj nam o tym znać zaznaczając błędny fragment tekstu i używając skrótu klawiszy Ctrl+Enter.

Zgłoszenie błędu w treści

Następujący tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: