Zmiany w przepisach antydopingowych UCI

Międzynarodowa Unia Kolarska uaktualniła przepisy antydopingowe, w związku z wejściem w życie nowego kodeksu Światowej Agencji Antydopingowej.

Zasadnicze zmiany w przepisach:

  • Czas przechowywania i badania pobranych próbek został wydłużony z 8 do 10 lat.
  • Kara za pierwsze ciężkie przewinienie (EPO, sterydy, hormon wzrostu, przetaczanie krwi) została wydłużona z 2 do 4 lat. Równie surowo traktowana będzie odmowa poddania się badaniu lub próba manipulacji podczas pobierania próbki.
  • Łagodniej zostanie potraktowany zawodnik, który wykaże, że pozytywny wynik był skutkiem spożycia zanieczyszczonego pożywienia. W takim przypadku zakres kary wynosi od nagany po 2 lata. Taki sam wymiar dotyczy przypadku, gdy po zabronioną substancję sięgnięto z przyczyn nie związanych z poprawą wyników sportowych, może tu np. chodzić o leki czy narkotyki.
  • Niezgodności z paszporcie biologicznym lub badaniu AAF (adverse analytical findings) skutkuje nałożeniem prowizorycznego zawieszenia.
  • Wszelkie kontakty z osobami zdyskwalifikowaniami przez jedną z organizacji antydopingowych mogą skutkować nałożeniem kary na zawodnika.
  • Zawodnik wznawiający karierę jest zobowiązany zgłosić ten fakt UCI na 6 miesięcy przed wygaśnięciem kary. W okresie 6 miesięcy przed pierwszym startem powinien zostać trzy razy poddany testom, na własny koszt.
  • Urzędnik antydopingowy może zapukać do drzwi już od 5 nad ranem. Trzykrotnie uniknięcie niezapowiedzianej kontroli na przestrzeni 12 miesięcy będzie skutkowało nałożeniem sankcji, dotychczas okres ten wynosił 18 miesięcy.
  • Zespoły, w składzie których wystąpią dwa przypadki niedozwolonego wspomagania zostaną zawieszone na okres od 15 do 45 dni. Dodatkowo zostanie nałożona grzywna wynoszącą 5 procent rocznego budżetu zespołu. W przypadku trzeciej wpadki kara może zostać wydłużona do 12 miesięcy.
  • Nowe przepisy zobowiązują zawodników i personel pomocniczy do zgłaszania wszelkich okoliczności i zdarzeń które mogą naruszyć przepisy antydopingowe.

Dodatkowo UCI powołał Trybunał Antydopingowy, który z gestii związków narodowych przejmie rozpatrywanie spraw dopingowych u zawodników z kontraktami zawodowymi. Odwołania będą rozpatrywane przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu.

Jeśli znalazłeś w artykule błąd lub literówkę prosimy, daj nam o tym znać zaznaczając błędny fragment tekstu i używając skrótu klawiszy Ctrl+Enter.

Zgłoszenie błędu w treści

Następujący tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: