Czesław Lang: "Tour de Pologne niezagrożony"

W dniach 4-5 grudnia, w Chantilly, we Francji odbyło się coroczne se­mi­na­rium or­ga­ni­zo­wa­ne przez Mię­dzy­na­ro­do­wą Unię Ko­lar­ską. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszyst­kich wy­ści­gów z ka­len­da­rza WorldTour, drużyn ProTeams i prezydent UCI Brian Cookson. We Francji pojawili się także przedstawiciele Lang Teamu.

Na spo­tka­niu pod­su­mo­wa­no mi­nio­ny se­zo­n i nakreślono kie­run­ki roz­wo­ju ko­lar­stwa szo­so­we­go. Ważnym punktem seminarium były pojawiające się ostatnio w mediach doniesienia o prawdopodobieństwie wyłączenia Tour de Pologne i kilku innych prestiżowych wyścigów z cyklu WorldTour. Międzynarodowa Unia Kolarska zaprzeczyła, jakoby jakiekolwiek decyzje w tym temacie zostały podjęte. Włodarze UCI podkreślają jednocześnie, że trwają prace nad projektem udoskonalającym cykl WorldTour, ale żadne zmiany w kalendarzu nie będą wdrażane przynajmniej do roku 2017.

UCI obiecuje, że jeśli zdecyduje się na jakąkolwiek reformę, to będzie ona poprzedzona wnikliwą analizą a kryteria przyznawania wyścigom statusu imprezy rangi World Tour mają być klarowne i przejrzyste. Decydować mają m.in.: poziom organizacji, stabilny budżet, oglądalność, bezpieczeństwo, czy liczba kibiców

- mówi Czesław Lang, Dyrektor Generalny Tour de Pologne.

Tour de Pologne  to dziś wyścig zaliczany do ścisłej światowej czołówki. Ze wszystkich stron napływają do nas sygnały, że nasza impreza klasyfikowana jest w pierwszej piątce najlepszych wyścigów świata. W tej sytuacji wykluczenie imprezy z cyklu WorldTour jest niemożliwe

– dodaje Czesław Lang.

Mamy wystarczająco dużo argumentów, by konkurować z najlepszymi. Jeśli tylko, zgodnie z obietnicą Międzynarodowej Unii Kolarskiej, zasady przyznawania licencji będą przejrzyste, nasz wyścig na pewno nie zniknie z kalendarza WorldTour także po 2017 roku

– kończy.

inf. LangTeam

Zgłoszenie błędu w treści

Następujący tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: